Bygga & Bo

Familjen Duman:

I Askeslätt vill många bo, tomterna går åt och det byggs för fullt. Hit flyttade Familjen Duman som består av mamma Helin och pappa Irfan med de tre barnen som är fyra, två och ett år. Flyttlasset gick i oktober förra året. De har nu hunnit känna in sig i området, och omdömet är positivt.

Annons från Projektlaget

Sedan Projektlaget bildades har det funnits en målsättning att bygga egenutvecklade bostäder – både hyresrätter och bostadsrätter.

Annons från Senäte

Senäte Fastigheter har rötter långt tillbaka i tiden, närmare bestämt då grundaren Erik Danielson, född 1888 i Västerbotten, på 30-talet köpte Senäte gård på Kållandsö i Vänern.

Bredband till alla

Bredband, VA, renhållning och elnät är fyra nödvändiga områden i stadsbyggnadsutvecklingen.

Annons från Götenehus Group

Lidköping är en av de kommuner som växer starkt de kommande åren, i takt med detta ökar efterfrågan på nyproducerade bostäder.

Vision

Smaka på orden – ”välkomnande” och ”hållbar” – visst känns det så som man vill att det ska vara?

Var och när

Lidköping växer och fler vill flytta hit. Inte minst läget lockar med attraktiva boendemiljöer, arbetstillfällen och goda pendlingsmöjligheter.

Stadsplanering in i framtiden

Lidköping expanderar befolkningsmässigt. Ett delmål är 45 000 invånare 2030. Hur ska staden och landsbygden kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt?

Annons från Lidköpings Näringslivsfastigheter

Ny tågverkstad, toppmodernt datacenter och samlingspunkt för företagare i coworking lokaler. Det är några projekt som Lidköpings Näringslivsfastigheter genomfört under senare tid.

Annons från Lidköping Airport

Lidköpings kommun har som mål att 2030 ska andelen förnybar energi ha ökat till minst 80 procent. Ett sätt för att kunna uppnå målet är en solcells­park där flygplatsmark används.

Annons från GBJ Bygg

GBJ Bygg har en särskild kultur som genomsyrar hur man tänker, samarbetar och bygger. Sen Staffan Dahlström tog över företaget 2005 har det vuxit sig närmare hundra gånger större …

Staden vid vattnet

Framnäs kommer att bli ett av Lidköpings största centralt placerade bostadsprojekt genom tiderna. Ett vattennära område utöver det vanliga.

Staden vid vattnet

Lidköpings nuvarande badhus har 50 år på nacken och börjar bli omodernt. Nu är ett nytt badhus på gång med multibassänger, rutschkana, familjebad och 50-metersbassäng.

Stadens livfullhet

Staden ska vara välkomnande och full av liv – en samlingsplats för handel och möten, något som alltid kräver utveckling och kreativ förnyelse.

Annons från Frenbo

Frenbo Fastigheter är ett lokalt fastighetsbolag som verkar i Lidköping och ägs av tre lokalt förankrade personer.

Annons från AB Bostäder

Ett av de största bostadsprojekten som AB Bostäder har igång just nu är kvarteret Skäran och Spettet som blir ett attraktivt bostadsområde med 350 nya bostäder.

Hälsosam natur

Intresset för utomhusaktiviteter har ökat markant sedan pandemin bröt ut. Lidköping lider ingen brist på friluftsmöjligheter. 

Annons från Lidköping Energi

Att slösa med naturresurser hör till historien. I stället försöker man efterlikna naturens egna kretslopp i så kallad cirkulär ekonomi.

Friluftsliv

Friluftslivet i Lidköping är rikt på möjligheter och naturområden. Men det har aldrig gjorts någon kartläggning av vilka naturområden vi har.

Annons från SEB

SEB må vara en liten aktör på den lokala marknaden i Lidköping. Men de känner sina kunder och har hög tillgänglighet och servicenivå. 

Annons från Skanska

Stenportskolan i Lidköping ligger med närhet till skogen. Nu är delar av byggnaden riven och en ersättningsskola är under uppbyggnad …

Handel & industri

Många Lidköpingsbor tar gärna väg 44 ut till Kartåsens handels- och industriområde för att handla. Nu ska området bli avsevärt större …

Annons från Fyrkantens Förvaltning

När Fyrkantens Förvaltning bygger och renoverar görs detta med stort engagemang och omsorg om fastigheterna.