Den här sidan är en annons

Stenportskolan i Lidköping börjar ta form. Inflyttning blir till sommaren i god tid till höstterminen. På bilden: Johan Sveder, projektchef, och Richard Johansson som är produktionschef och ansvarig för arbetet på plats. (Foto: Rosie Alm)

Skanska bygger ny skola med högt ställda miljökrav

Stenportskolan i Lidköping ligger med närhet till skogen. Nu är delar av byggnaden riven och en ersättningsskola är under uppbyggnad med Skanska som entreprenör.

Stenportskolan från 70-talet var sliten, omodern och hade stora byggfysiska utmaningar, vilket gjorde den svår att renovera.

– Det vi bygger nu är en ersättningsskola med samma kapacitet som den gamla, Men den nya blir mer flexibel och yteffektiv, säger Johan Sveder som är Skanskas projektchef för skolbygget. 

Lidköping har valt att bygga för att uppnå delar av Silver och i vissa fall Guld, vilket är de högsta nivåerna i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Det här är alltså kommunens ambitioner utan att man därför söker full certifiering. 

– Byggnadsmaterialet är en viktig del som måste dokumenteras och där alla material som byggs in är miljögodkända, säger Johan Sveder, som menar att de höga ambitionerna rimmar väl med Skanskas miljö- och energimål. När vi bygger Stenportskolan så bygger vi med målet att ha energiförbrukningen på 56 procent av vad kraven är hos Boverket. Alltså en mycket energisnål byggnad där vi även installerar solceller.

Skanskas målsättning är att man ska vara klimatneutrala 2045, och halvera utsläppen till 2030. 

– Det gör att vi gärna samarbetar med kunder som har samma ambitioner och värderingar som vi, till exempel Lidköpings kommun, där upphandlingen dessutom är gjord i samverkan, så kallad partnering.

Partnering är en samarbetsform där man drar nytta av varandras erfarenhet och kompetens. Genom tidig involvering kommer upphandlare och byggentreprenör gemensamt fram till de lämpligaste lösningarna och har hela tiden projektets bästa i fokus.

När blir skolan klar?
– Till sommaren är det klart för inflyttning i god tid till höstterminen, säger Johan Sveder, som gärna påpekar Skanskas lokala engagemang:

– Stenportskolan är ett bra exempel på hur vi jobbar lokalt. Jag är själv från Lidköping och brinner för staden, liksom många av de som bygger skolan. På så sätt använder vi oss gärna av den lokala kompetensen som finns här i Lidköping.

– Vi är ett fantastiskt team som med stort engagemang bygger denna nya skola, säger Richard Johansson, Skanskas produktionschef ansvarig för arbetet på plats.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email