Den här sidan är en annons

– Vi vill spara ihop med våra kunder. Kan vi minska energiförbrukningen och kapa effekttoppar blir det billigare för kunden samtidigt som Lidköping energi undviker att elda dyrt bränsle. Då spar vi både på miljön och slipper att riskera stora investeringar som påverkar priset, säger Katja Nylén, värmenätschef vid Lidköping energi. (Foto: Rosie Alm)

Bra för klimatet – stabil prissättning

Att slösa med naturresurser hör till historien. I stället försöker man efterlikna naturens egna kretslopp i så kallad cirkulär ekonomi. Det innebär till exempel att utvinna energi ur avfall som annars hamnat på deponi.
– Förutom att det är bra för klimatet, så blir det också mer förutsägbart vad det kostar, säger Katja Nylén, värmenätschef vid Lidköping energi.

Ingen har väl missat att vi alla står inför stora hållbarhetsutmaningar i samhället. De tekniska resurserna och kunskapen finns. Nu behövs samarbete för att klara utmaningen att spara energi och ställa om till ett fossilfritt samhälle. 

– Ett exempel på ett cirkulärt kretslopp är hur vi på Lidköping energi tar hand om avfall som annars hamnat på deponier, bränner det och utvinner och levererar energi. Hushållen och företagen värmer upp sina fastigheter och industrin producerar foder och mat. Avfall och restprodukter från både hushåll och industrier blir energi när det kommer till oss. Så går det runt, runt, säger Katja Nylén.

Till skillnad från elen som är svårare att lagra och i framtiden mer beroende av väder och vind, kan värmen som alstras i avfallsförbränningen lagras i stora ”termosar”, så kallade ackumulatorer för att reglera dygnsvariationer i utetemperatur. Ett framtidsscenario är att kunna lagra värme på sommaren som kan användas under vintern. 

– Det är skönt att kunna säga att fjärrvärmepriset för småhus har legat still de senaste fem åren och för de större kunderna har utvecklingen varit moderat, säger Katja Nylén.

Elpriserna är mycket oförutsägbara vilket många fick erfara under vintern. Utvecklingen för fjärrvärmepriset har däremot varit stabilt. Vi strävar efter stabilitet i produktion, leverans och kostnadsutveckling vilket skapar en större trygghet för kunden.

–Vi har en effektbrist i hela samhället. Om vi värmer upp våra bostäder med fjärrvärme kan vi använda elen till något bättre, som till exempel den viktiga omställningen från bensin- till elbilar, säger Katja Nylén.

I december togs den nya pannan i bruk som ersatte två äldre pannor, och en ny ångturbin som fördubblar elproduktionen går i drift i vår.  Nu kommer anläggningen att producera el tillräckligt för det egna behovet och dessutom ge ett överskott som säljs vidare.

– Efterfrågan på el ökar och på det här sättet minskar vi risken för kapacitetsbrist lokalt, säger Katja Nylén.

Samtidigt finns en viss skepsis till att Lidköping energi tar emot avfall från Norge och Storbritannien.

Katja Nylén förklarar att bolaget bidrar till att minska de globala utsläppen genom att återvinna avfall till energi. Men om avfallet skulle minska så kan Lidköping energi ställa om den nya pannan till biobränsle. 

– Avfallet hade annars hamnat på deponier, eller soptippar, som leder till stora miljöproblem. Så i stället för att det bildas sopberg, utvinner vi energin i avfallet som i sin tur värmer upp 4 100 företag och hem i Lidköping genom fjärrvärmen och försörjer 5 000 hushåll med el. Det är jag väldigt stolt över, säger hon.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email