Minskad livfullhet i stadskärnan är vad många städer i landet brottas med. Med kreativitet och nytänkande ska Lidköping få ännu mer liv i centrum. Särskilt två projekt ska locka besökare. Det ena är en temalekplats och det andra är Torggatans förlängning – från att ha varit en folktom tråkig grusgång, till en populär och livlig del av staden.

Stadens livfullhet

Kreativa projekt som ska ge stadskärnan liv

Staden ska vara välkomnande och full av liv – en samlingsplats för handel och möten, något som alltid kräver utveckling och kreativ förnyelse. Här presenterar vi två projekt som ska göra stadskärnan ännu mer levande: En temalekplats utöver det vanliga, och en förändrad gatubild som redan blivit ett populärt gångstråk.

Text: Anders Post
Foto: iStock och Rosie Alm

Många städer brottas med vikande livfullhet i stadskärnan. Mindre butiker har svårt att klara sig när näthandel och stora köpcentra konkurrerar om kunderna. Det här är något som kommunens politiker vill göra allt för att mildra. Lidköpings stadskärna ska kännas välkomnande och attraktiv och inbjuda till besök som främjar livfullheten i staden. Lidköping är en turiststad, och för att stärka turismen och utöka utbudet som kan locka fler att besöka fick Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016 i uppdrag att utveckla Lidköpings stadskärna. Här har ett antal olika projekt genomförts sedan dess, bland annat solbryggor längs med Lidan, nytt stråk över Nya stadens torg, John Hedins plats och de första etapperna av Torggatans förlängning (läs mer om detta längre fram i artikeln).

Två aktuella projekt är en temalekplats, som leds av landskapsarkitekten Jacob Kindstedt. Det andra uppdraget handlar om förlängningen av Torggatan, som i olika etapper ska knyta an till vattnet och Rörstrandsområdet. För det projektet svarar Per Westerlind, som är processledare för stadsutveckling. 

En ny lekplats – kan det öka livfullheten i centrum?
– Ja, vi vill öka målgrupperna som besöker centrum, och här kommer barnperspektivet in där det gäller att nå fler barnfamiljer. Det finns inga lekplatser i stadskärnan, och få andra saker som kan kännas intressant för barn. Man kan säga att det blivit lite av en trend att utveckla mer genomtänkta lekplatser. Det kan vara att man bygger upp en fiktiv värld eller går till litteraturen och gör något kring exempelvis Pelle Svanslös, som man gjort i Uppsala. Ett annat spår är att arbeta med ett historiskt tema, något som vi valt att göra i Lidköping.

Projektledaren för stadsutveckling Per Westerlind och landskapsarkitekten Jakob Kindstedt har uppdraget att öka livfullheten i staden.

Vad handlar det om?
– En lekfull presentation av Lidköping kring sekelskiftet, med hus i en skala anpassad för barn. Vi lyfter bland annat fram tidstypisk arkitektur och hur man bodde och levde. Det hela kompletteras med informationstavlor som berättar om tiden kring sekelskiftet. Temalekplatsen kommer att ligga vid torget, och vi vill med detta intressera fler barnfamiljer att söka sig in till centrummiljön, säger Jacob Kindstedt. 

När blir det klart?
– Hela temalekplatsen med sju hus inklusive en fyr kommer att vara klar till sensommaren 2022 om allt går som det ska.

Torggatans förlängning handlar om ett stråk som går igenom gamla Rörstrands­området, som har utvecklats från industriområde med porslinsfabrik till en mer kommersiell plats med kontor, butiker och restauranger. Förlängningen av stråket går mellan Rörstrands parkeringsområde och Strandgatan – en sträcka på cirka 500 meter som förvandlats från att ha varit en folktom tråkig grusgång med bilparkering, till en populär och livlig del av staden.

Vad är det ni har gjort här?
– Vi har bland annat skapat ett torg – John Hedins plats, berättar Per Westerlind. Till stråket som leder ner mot vattnet har vi tillfört sittplatser och växter, en boulbana, ny belysning och en historisk travers som fått effektbelysning. Stråket har även fått ny markbeläggning med samma mönster som finns på trottoarerna i den övriga staden. 

Per Westerlind understryker att arkitek­turen spelat stor roll i skapandet för att harmoniera med Lidköpings historia.

– Vi har dessutom under resans gång haft ett bra samarbete med fastighets­ägarna som vill locka fler butiker till området.

Hur har förändringarna tagits emot?
– Det har blivit lite av ett rekreationsstråk som bidrar till livfullheten i staden, säger Per Westerlind.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email