Den här sidan är en annons

En solcellspark på flygplatsen skulle betyda mycket för Lidköpings energiförsörjning.

Solcellspark på flyg­platsen hjälper Lidköping att nå klimatmålen

Lidköpings kommun har som mål att 2030 ska andelen förnybar energi ha ökat till minst 80 procent. Ett sätt för att kunna uppnå målet är en solcells­park där flygplatsmark används.

Att bygga en solcellspark kräver stora ytor, säger Anders Djup, vd för flygplatsbolaget som är ett syster­företag till Lidköpings Näringslivs­fastigheter AB.

Anders Djup fortsätter:

– Vi har stora ytor jordbruksmark i kommunen, men den marken ska vi vara rädda om och inte använda för den här typen av projekt. Att däremot använda flygplatsmark går alldeles utmärkt. Här finns 25 hektar vid sidan av landningsbanan som kan användas. Dessutom ytterligare ca 40 hektar kommunägd mark utanför flygplatsen som eventuellt kan tas i bruk för solceller. Utredning pågår.

En avsiktsförklaring är nu tecknad med en projektutvecklare. Men allt tar tid. Bara projektering och att få igenom alla tillstånd tar ett par år, enligt Anders Djup. 

– Även byggnation av en ny transformatorstation som kan ta emot elen tar också tid. Men om marken på alla 65 ha installeras med solceller, innebär det att Lidköping blir självförsörjande på el vissa veckor under sommaren.

Anders Djup är vd för Flygplatsbolaget, som är ett systerföretag till Lidköpings Näringslivsfastigheter. (Foto: Rosie Alm)

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email