Nu pågår planeringen av Framnäs första etapp som möjliggör för 300–600 nya bostäder i sjönära läge. Även kommunens nya badhus kommer att ligga i området.

Staden vid vattnet

Bostadsprojektet Framnäs ska ge Lidköping ett ”ansikte” mot vattnet

Framnäs kommer att bli ett av Lidköpings största centralt placerade bostadsprojekt genom tiderna. Ett vattennära område utöver det vanliga.

Text: Anders Post
Visionsbilder: Liljewall
Foto: Rosie Alm

Genom åren har Framnäs mest varit en plats för friluftsliv och bad. Här har även Folkets park haft sin givna plats. 

På senare tid har bilparkeringar och fotbollsplaner tagit upp en allt större yta. Så är nuläget. Men framtiden ser annorlunda ut. I en första etapp kommer Lidköpings nya badhus att byggas här och dessutom pågår planering för en ny strandlinje med bryggor, vattenpark och påkostad strandpromenad.

Den största förändringen är dock det stora bostadsprojektet som ska växa fram här. Med detta projekt arbetar Erik Hallberg som är planarkitekt, och mark- och exploateringsingenjören Johan Gustafsson. Båda på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

– Det här är förmodligen Lidköpings mest attraktiva mark att exploatera, säger Erik Hallberg. Inte minst för närheten till Vänern med storslagen utsikt. Dessutom med närheten till kommunikationer, kultur och friluftsliv samt handel.

Hur ligger det här i tiden?
– Nu inleds planarbetet, vilket kommer att ta sin tid. Ambitionen är att ha samråd för detaljplanen under 2023, säger Erik Hallberg, som tror att byggstart skulle kunna ske under 2025 om planarbetet flyter på bra.

– Men tidsmässigt är det fortfarande lite osäkert, påpekar Johan Gustafsson. Beroende på hur stor volymen till slut blir. Troligt är att området byggs etappvis. I planuppdraget handlar det om 300–600 bostäder. 

– Mycket kan hända under resans gång, menar Erik Hallberg. Men går allt bra kan vi mycket väl landa på 500 lägenheter med över tusen invånare.

Är det här det största bostadsprojektet i Lidköpings historia?
– Svårt att säga arealmässigt, det har ju byggts stora villaområden, men centralt volymmässigt är det i alla fall ett av de största, säger Johan Gustafsson.

Två som arbetar med bostadsprojektet Framnäs är exploateringsingenjören Johan Gustafsson och planarkitekten Erik Hallberg.

Kommer husen att ligga vid strandkanten?
– Nej det blir en bit ifrån. Ett stort utrymme är avsatt för allmänheten. Hela området ska öppna upp mot vattnet, säger Erik Hallberg.

Vilken typ av bebyggelse planeras?
– Om vi utgår från det vi skissat på så är det en mycket blandad bebyggelse. En så kallad rutnätsstad med stadskvarter och olika upplåtelseformer: Bostadsrätter, hyreslägenheter och även radhus. Det handlar om att bygga en stad som smälter in mot centrala Lidköping, säger Johan Gustafsson.

Kommer några grönytor eller skogspartier att försvinna?
– Väldigt lite, säger Erik Hallberg. Det är parkeringsytor och fotbollsplaner som försvinner till förmån för bostadsbyggnation. Hela projektet ska dessutom realiseras i nära samarbete med befintliga verksamheter i området, så som Vänermuseet, Kronocamping och Framnäsbadet. 

– Det finns en önskan att Lidköping ska få mer kontakt med vattnet. Det här projektet är en del av detta. Många säger:  ”Äntligen byggs Lidköping ända ner till Vänern”.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email