Handels- och industriområdet Kartåsen utökas nu med 300 000 kvadratmeter mark.
– Här kommer många olika företag att få plats, säger Björn Jonsson som är kommunens mark- och exploateringschef.

Handel och industri

Nytt handels- och industriområde bidrar till fler arbetstillfällen

Många Lidköpingsbor tar gärna väg 44 ut till Kartåsens handels- och industriområde för att handla. Nu ska området bli avsevärt större med närmare bestämt 300 000 kvadratmeter mark.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Första etappen av det nya området släpps i april 2022 och då finns industritomter byggklara med framdragna vägar, vatten/avlopp och infrastruktur på plats. 100 000 kvadratmeter är redan reserverade av företag som planerar att flytta hit, bland dem kan nämnas Jula.

– Vi bygger ut området i flera etapper, berättar Björn Jonsson, mark- och exploateringschef, Lidköpings kommun. 

Vilken typ av verksamheter kommer att passa in här?
– Det blir många olika typer av företag. Allt från mindre hantverksföretag till större industrier och även handel. Riksvägarna 44 och 49 är bra skyltlägen för handel. Längre in i området blir det mer traditionell industri. Flera företag som flyttar ut till Kartåsen är Lidköpingsföretag som behöver expandera. Det möjliggör också en bättre utveckling i stadskärnan.

– Det är stort tryck på verksamhetsmark vilket är positivt för kommunen, säger Björn Jonsson.

Räknar ni med ökade arbetstillfällen när företagen kan expandera på Kartåsen?
– Ja så är det, Kartåsen bidrar definitivt till det, säger Björn Jonsson. Även företag från andra kommuner är välkomna att flytta hit, vilket också kommer att främja fler arbetstillfällen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email