Elin Lundgren Alm är kommunekolog med bakgrund som landskapsarkitekt.
– I och med kommunens köp av Rådaskogen får vi mer kontroll över hur det här värdefulla området sköts så att det både gynnar aktiviteterna och möjliggör utvecklingen av skogen för att höja naturvärdena.

Hälsosam natur

Naturens produkter och tjänster har kartlagts –

Rådaskogen har mycket att erbjuda

Intresset för utomhusaktiviteter har ökat markant sedan pandemin bröt ut. Lidköping lider ingen brist på friluftsmöjligheter. Ett antal skogar och naturområden finns tillgängliga, var och en med sina kvaliteter.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och Daniel Strandroth

Ett populärt friluftsområde är Rådaskogen dit man snabbt tar sig från Lidköpings centrala delar. I december 2020 köpte kommunen Rådaskogen, ett 180 hektar stort tätortsnära friluftsområde med möjligheter att utöva en rad aktiviteter. Till exempel orientering, löpning, ridning, utegym och inte minst ett skidspår med konstsnö som nu är inne på tredje säsongen. 

Senaste tillskottet blir spår för mountainbike (MTB). Kommunen har sett ett ökat behov av detta och eftersom många ska samsas i området kommer tre MTB-slingor att märkas upp nu under våren 2022. 

Kommunens kultur- och fritidsförvaltning arbetar med att ta fram en friluftsstrategi som ska visa hur man kan utveckla Lidköpings olika naturområden ytterligare. Men även i arbetet med kommunens fördjupade översiktsplan finns tätortsnära skogar och naturområden med. Här handlar det om analys av en ekosystemtjänst, något som kan kräva en närmare förklaring.

– Ekosystemtjänster är alla de produkter och tjänster som naturen ger oss. Under det senaste året har vi kartlagt vilka tjänster skogarna och parkerna i Lidköping ger oss människor, berättar Elin Lundgren Alm, som är kommunekolog på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skogen medverkar till vår mentala och fysiska hälsa.

Exempel på ekosystemtjänster är dagvattenhantering vid skyfall, matförsörjning, pollinering av våra grödor, och möjlighet till friluftsliv och rekreation. Rådaskogen har i sammanhanget högt värde ur ett socialt perspektiv jämfört med samtliga av kommunens tätortsnära skogar. Det vill säga att skogen medverkar med flera tjänster som bidrar positivt till vår mentala och fysiska hälsa. Den utgör en grund för sociala och kulturella aktiviteter som rekreation, naturupplevelser, friluftsliv, turism och attraktiv boendemiljö.

Men här finns även andra basala kvaliteter som luftrening, syrebildning, biologisk mångfald och vattenförsörjning genom en vattentäkt. För att flera av ekosystemtjänsterna ska kunna levereras krävs det i grund och botten livskraftiga ekosystem och en biologisk mångfald.

– Det är viktigt att komma ihåg att ekosystemen inte är beroende av människan, men att människan och vårt samhälle är helt beroende av livskraftiga ekosystem, säger Elin Lundgren Alm.

Rådaskogen är en av sju tätortsnära skogar i Lidköping, var och en med sitt naturvärde och sin karaktär. 

– Kommunen är omgiven av åkerlandskap, vilket gör dessa områden till viktiga punkter för invånarna. Och vi har förstått att de värderas väldigt högt av Lidköpingsborna, säger Elin Lundgren Alm. Genom ekosystemanalysen kan vi lättare se varje naturområdes unika kvaliteter och hur de ska kunna utvecklas.

Flera naturområden i Lidköping

  • Dalängsskogen.
  • Ågårdsskogen.
  • Kartåsskogen.
  • Filsbäcksskogen.
  • Sjölundaskogen.
  • Östra Sannorna som är naturreservat.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email