Projektledaren Anna Gunnarsson och kommunens fritidschef Maria Hedén Sturesson kartlägger Lidköpings friluftsliv.

Friluftsliv

Nu ska kommunens friluftsliv kartläggas

Friluftslivet i Lidköping är rikt på möjligheter och naturområden. Men det har aldrig gjorts någon kartläggning av vilka naturområden vi har. Hur ser besöksfrekvensen ut? Vad kan adderas så att dessa områden blir ännu bättre? Nu arbetar Lidköpings kommun med att ta fram ett Friluftslivsprogram som ska ge svar på frågorna.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och Daniel Strandroth

Tanken är att programmet ska innehålla en strategi för friluftslivet i Lidköping, säger fritidschefen Maria Hedén Sturesson. Vi har många områden i kommunen med höga naturvärden där friluftslivet pågår i olika former, men vi har hittills inte haft så mycket kunskap om hur vi ska bevara och utveckla dessa områden.

– Naturområdena är en förutsättning för friluftslivet, säger projektledaren Anna Gunnarsson som är kvalitets- och utvecklingsledare för Kultur & Fritid. Vi har ju många olika typer av naturområden, inte bara skogar och naturreservat, utan även delar av skärgården, kustnära områden med vandringsleder, och även många kulturmiljöer som räknas hit. 

– Friluftsliv är ju nära kopplat till välmående och hälsa och vad  naturen kan ge oss människor, säger Maria Hedén Sturesson. Vi får inte heller glömma besöksnäringen som är en viktig aktör i det här sammanhanget.

Kommunen har många naturområden där det pågår friluftsaktiviteter året om.

Hur långt har ni kommit med Friluftslivsprogrammet?
– Vi har gjort en kartläggning i kommunen som visar vilka anläggningar och områden vi har och hur de lämpar sig för friluftsliv. Näst steg är dialog med medborgare, föreningsliv och inte minst skolorna, säger Maria Hedén Sturesson. Tanken är ju att ta reda på vad invånarna vill ha för friluftsliv, vad vi kan utveckla och addera till ett naturområde. 

När är Friluftslivsprogrammet genomfört?
– Det är ett stort jobb, säger Anna Gunnarsson. Exakt när det går att presentera är svår att säga, men någon gång under 2023.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email