Här pågår arbete med att lägga fiber i ett område som heter Marbogården. Närmast i bild ser vi Daniel Hamrén, bredbandschef. Till vänster Mats Westerlund som är projektledare för bredbandsutbyggnad, och längst bort Henrik Larsson, tf förvaltningschef för Teknisk service.

Bredband till alla

Här har bredbandsutbyggnaden kommit långt

Bredband, VA, renhållning och elnät är fyra nödvändiga områden i stadsbyggnadsutvecklingen. Vatten och avlopp är till exempel en förutsättning för att kunna bygga bostäder, och utan bredband sker ingen utveckling. Lidköping är en av de landsbygdskommuner som kommit allra längst i utbyggnaden av fibernät.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm och Martin Frick

Att vi ligger i framkant är jag ganska stolt över, det är ett bevis för handlingskraft och höga ambitioner, säger Henrik Larsson som är tillförordnad förvaltningschef för Teknisk service i Lidköping. Det finns ännu några vita fläckar, men de kommer inte att vara kvar länge. Om ett par år är bredbandet fullt utbyggt.

En stor del av kommunens landsbygd har fått bredband via fiberföreningar, men även kommunen finns med och bygger ut de sista områdena. Totalt 97 procent av hushållen i Lidköping med tätorter har möjlighet att koppla upp sig i nuläget, även om inte alla har valt att göra det. Just nu bygger vi mot Tun och Friel samt Uvered och Domö. 

Vilka områden återstår, och hur ser tidsplanen ut?
– Fram till cirka 2024 pågår utbyggnaden, men då ska alla vita fläckar så långt det är möjligt vara borta. 

Ett säkert elnät är en förutsättning för att samhället ska fungera, särskilt vid klimatförändringar – hur ser säker­heten ut i Lidköping?
– Vi arbetar med att gräva ner de gamla luftledningarna, men det kan ta sin tid, säger Henrik Larsson. Inom en 10-årsperiod räknar vi med att elen finns i marken på de flesta platser i kommunen. Dessutom samförlägger vi el och bredband på ställen där det är möjligt.

Två som arbetar med det klimatsmarta insamlingssystemet är Anton Höög och Tom Skoglund.

Nytt reningsverk planeras, hur långt har man kommit där?
– Politiken beslutade 2015, enhälligt, att bygga ett nytt modernt avloppsreningsverk på ny plats, säger Henrik Larsson. Nuvarande reningsverk ligger vid Vänerns strand, vilket innebär att det finns stor risk för översvämningar. Reningsverket är dessutom gammalt och har stora brister kapacitetsmässigt. Ett nytt modernt reningsverk är tänkt att placeras i närheten av flygfältet där vi även har vår nya el-station. 

Ni arbetar med ett nytt system för sophämtning, hur långt har ni kommit där?
– Ja det är egentligen inte nytt, vi har redan arbetat några år med ett nytt enklare och klimatsmartare insamlingssystem. Vi räknar med att vara klara med samtliga villor i kommunen lagom till midsommar. Det nya avfallssystemet går ut på att sortera isär matavfall och restavfall vilket vi sedan hämtar separat. Samtidigt ges möjligheten att få papper och plastförpackningar hämtade fastighetsnära. Effekten blir att mer material återvinns, säger Henrik Larsson.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email